Languages

Část dlaždice z Husova vězení

description

Husovo věznění v Kostnici dokumentují pouze čtyři hmotné památky: jsou to dřevěná dvířka s železným kováním, ostění s gotickým okénkem, plochý kámen, k němuž měl být Hus údajně připoután a dlaždice. Všechny předměty mají pocházet z kláštera dominikánů sv. Mikuláše, který se rozprostíral na jižním předměstí Kostnice na ostrově při ústí řeky Rýn do Bodamského jezera. Dlaždice má údajně pocházet z Husovy komůrky, v níž byl v klášteře vězněn. Dlažba v klášteře žebravého řádu byla skromná, složená z kamenných dlaždic čtvercového formátu, jaký v kostnických interiérech zaznamenaly například ilustrace Richentalovy kroniky. Nevíme, kdy byla dlaždice z podlahy vyjmuta. V jejím případě se ale bezpochyby jedná o jeden z mála autentických předmětů připomínajících Mistra Jana Husa. Iniciálami CZ a vlastní pečetí dlaždici označil v 19. století kostnický obchodník Karl Zogelmann, první hagiograf Jana Husa.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
type
Architektura
dating
13. století, Asi 1250 - 1270
origin
Německo, Kostnice
dimension
Výška: 14 cm, Šířka: 13 cm, Hloubka: 5 cm
material
Pískovec
technique
Kamenosochařství
original owner
Dar Františka Stulíka z roku 1862
inventory number
H2-3.810
Related virtual exhibitions
Husovské unikáty

similar subjects