Languages

Faksimile Dekretu kutnohorského

description

Faksimile Dekretu kutnohorského bylo vyrobeno pro stálou historickou expozici Národního muzea „Památky národní minulosti“ v Lobkovickém paláci, která byla otevřena v roce 1987. Po jejím skončení došlo k uložení kopie do Archivu Národního muzea. Znění panovníkova dekretu, v němž změnil poměr hlasů na pražské univerzitě ve prospěch českého univerzitního národa, bylo do knihy univerzitních statut vepsáno až 27. září 1409. Teprve 13. října se dočkal vyhlášení na univerzitní kongregaci a byl přijat všemi přítomnými bez odporu. O tři dny později byl většinou hlasů zvolen novým rektorem třífakultní univerzity mistr Jan Hus, čímž byl symbolicky vzdán hold osobě, jež se o vydání a prosazení Dekretu kutnohorského zasadila ze všech univerzitních mistrů nejvíce.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
type
Archiválie
dating
20. století, 1987
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Pergamen
technique
Rukopis
inventory number
HM3, Faksimile, 1409-01-18
Related virtual exhibitions
Husovské unikáty

similar subjects