Languages

Prase savanové

description

Obývá savany a křovinatou bezlesou krajinu v okolí vod, žije v menších rodinných skupinách. Samci mají nápadně vyvinuté horní špičáky, které slouží k dobývání potravy ze země. Dosud patří k běžnějším kopytníkům kontinentu. O exponátu: Kůži daroval Národnímu muzeu cestovatel Emil Holub. Tento exponát mohla veřejnost vidět už na africké výstavě Emila Holuba ve Vídni roku 1891 a v Praze roku 1892.

institution
Národní muzeum - Přírodovědecké muzeum
subcollection
Zoologická sbírka
type
Zoologické sbírky
alternate name
Phacochoerus africanus
dating
19. století, Před rokem 1891
origin
Afrika
dimension
Výška: 76 cm, Délka: 144 cm, Hloubka: 41 cm
material
Dermoplastický preparát
technique
Preparace
inventory number
P6V009903
Related virtual exhibitions
Archa Noemova

similar subjects