Languages

Velekrab japonský

description

Žije při dně v mělčích mořích kolem Japonských ostrovů. Samice jsou díky svému až čtyřmetrovému rozpětí nohou největšími žijícími členovci a jedněmi z největších bezobratlých živočichů. Samci jsou menší, dosahují přibližně třetinových rozměrů. Velekrabi se živí především těly uhynulých živočichů a rostlin a dožívají se 50–100 let. Ve sbírkách Národního muzea se nachází sedm velekrabů (6 samic a 1 samec), které přivezl z Japonska český cestovatel E. S.Vráz. Pár velekrabů byl poprvé vystaven před Vánocemi v roce 1896 ve výkladní skříni obchodu s přírodninami Václava Friče v Praze. Událost zaznamenal dobový tisk a Polákův článek „Macrocheira Kaempferi De Haan, obrovský krab ze Žaponska“ vydaný v dubnovém čísle časopisu Vesmír z roku 1897.

institution
Národní muzeum - Přírodovědecké muzeum
subcollection
Zoologická sbírka
type
Zoologické sbírky
alternate name
Macrocheira kaempferi
dating
19. století, Asi 19. století
origin
Japonsko
dimension
162 x 115 a 150 x 115
material
Dermoplastický preparát
technique
Preparace
inventory number
P6E2857
previous subject

similar subjects