Languages

Korespondence

description

Dopis Antonína Dvořáka Richardu von Pergerovi, 12.10.1897. Skladatel navrhuje pro vídeňské provedení dirigentovi v. Pergerovi škrty v oratoriu Sv. Ludmila.

institution
Národní muzeum - České muzeum hudby
subcollection
Muzeum Antonína Dvořáka
fund
Rukopisy
type
Hudebniny
subject author
Antonín Dvořák
dating
19. století, 1897
date of issue
1897
origin
Bez určení
dimension
173 x 110 mm
material
Papír
technique
Rukopis
inventory number
8666

similar subjects