Languages

Kachel

description

Komorový kachel se znakem saských Wettinů.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Archeologická podsbírka
type
Umělecké sbírky
dating
15. století, 1. třetina 15. století
period/culture
Raný novověk
origin
Moravskoslezský kraj, Hrad Cvilín
material
Pálená hlína
technique
Vypalování, Pálení
original owner
Výzkum krnovského stavitele G. A. Hornyho v letech 1933-1942
photo author
L. Wünch
literature
Tymonová, M., Kachle se znaky saských kurfiřtů z rodu Wettinů z hradu Cvilína, Archaeologia historica 30, 2005, 457–469.
inventory number
M 691

similar subjects