Languages

Bodec, kruhová obruč

description

Masivní zahrocený hranol a kruhová pásová obruč.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Archeologická podsbírka
type
Archeologické sbírky
dating
15. století, 2. pol. 15. stol.
period/culture
Pozdní středověk
origin
Moravskoslezský kraj, Úblo-Pocheň, hrad Vartnov
dimension
M 709: d. 445 mm, M 710: průměr - 300 mm (2,25 kg)
material
Železo
technique
Kování, Kovaní
media type
Digitální fotografie
original owner
Úřední výzkum 1933-4, A. Frieben, předáno 4.3. 1942
photo author
M. Tymonová
literature
Turek, A.-Jisl, L., 1953: Ostravsko za česko-uherské války ve světle písemných pramenů a archeologických nálezů, Časopis Slezského muzea, řada B III, obr. 17-20, obr. 7-8.
inventory number
M 709, 710

similar subjects