Languages

Kachel komorový

description

Komorový kachel se čtvercovou ČVS a kuželovitou komorou s plastickým reliéfem v podobě turnajového jezdce.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Archeologická podsbírka
type
Architektura
dating
16. století, 15/16. stol.
period/culture
Raný novověk
origin
Moravskoslezský kraj, Opava-Kolářská ul.
dimension
220x215x100 mm
material
Pálená hlína
technique
Vypalování, Vytáčení, otisk do formy
media type
Digitální fotografie
original owner
Výzkum SMO, nalezeno 25.5. 1963
photo author
M. Tymonová
literature
Menoušková, D.-Měřínský, Z. (ed.), 2008: Krása, která hřeje, Uherské Hradiště 2008, 61, kat. č. 164.
inventory number
1963/92

similar subjects