Languages

Amfora čtyřuchá

description

Rekonstruovaná čtyřuchá amfora s vejčitým tělem.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Archeologická podsbírka
type
Archeologické sbírky
subject author
Neznámý
dating
Eneolit, 3200 př. n. l.-2800 př.n.l.
period/culture
Kultura kulovitých amfor
language
Český
origin
Moravskoslezský kraj, Vávrovice
dimension
V. 240 mm
material
Hlína
technique
Vypalování
original owner
výzkum SZM (V. Šikulová), 14.9. 1959
photo author
Markéta Tymonová
inventory number
59-341

similar subjects