Languages

Trojnožka

description

Hliněná trojnožka s válcovitým držadlem.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Archeologická podsbírka
type
Archeologické sbírky
subject author
Neznámý
dating
15. století, Konec 15. stol. -1. pol. 16.stol.
period/culture
Raný novověk
language
Český
origin
Moravskoslezský kraj, Opava-Kolářská ulice
dimension
Průměr 165 mm, v. 95 mm
material
Hlína
technique
Vypalování
original owner
Výzkum ARÚB (bývalá expozitura AÚ ČSAV Brno, 1968
photo author
Markéta Tymonová
inventory number
67-51

similar subjects