Languages

Busta z chrámu sv. Víta

description

Busta Jana Jindřicha, markraběte moravského (mladšího bratra Karla IV.). Busta pochází ze souboru 21 bust z dolního triforia katedrály sv.Víta v Praze zhotovených Svatovítskou hutí mezi léty 1376-85. Ve sbírce lapidária jsou patinované sádrové odlitky z let 1823-1862, starší část odlil Giovanni Pellegrini.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Sochy a fragmenty architektury z kamene
type
Umělecké sbírky
dating
14. století, 1376-1385
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
Výška: 44 -63 cm
material
Sádra, Sádrový odlitek (originál pískovcový)
inventory number
H2-3825/7

next subjects