Languages

Odlitek pečeti města Opavy

description

V pečetním poli gotický štít, na něm kůl se třemi krokvemi nad sebou, obrácenými špičkou vzhůru. Pole pečeti vyplněné mřížkou s tečkami uvnitř. Kolem opisu vnitřní a vnější perlovcový kruh.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Historická podsbírka
type
Archiválie
dating
Novověk, Raný novověk
language
Latina
origin
Moravskoslezský kraj, Opava
dimension
Průměr: 6 cm
material
Sádra
technique
Lití, Sádrový odlitek
original owner
Sbírka odlitků slezských pečetí v SZM
photo author
Luděk Wünsch
literature
VOJTÍŠEK, Václav: O pečetech a erbech měst pražských a jiných českých. Praha 1928.
inventory number
bez inventárního čísla 2

next subjects