Languages

Bódhisattva Kuan-jin

description

Bódhisattva je podle buddhistického učení bytost, která se rozhodla pomáhat ostatním na cestě k vymanění se z koloběhu zrození a smrtí. Bódhisattvové jsou zobrazováni jako krásné postavy s odeševnělou tváří, oděné v nádherném šatu a ozdobené šperky. Bódhisattva soucitu měl původně mužskou podobu, postupně však začal být zobrazován jako mladá dívka. Pod jménem Kuan-jin, což lze přeložit jako "Naslouchající zvukům světa", se stal v Číně jedním z nejoblíbenějších božstev buddhismu.

institution
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum
subcollection
Asijská sbírka
type
Asie
dating
Dynastie Sung (960-1279)
origin
Čína
dimension
Výška: 34 cm
material
Dřevo, Dřevo s polychromií
technique
Dřevořezba, Dřevořezba, polychromie
inventory number
A23233
previous subject next subject

similar subjects