Languages

Jaro v paláci Chanů

description

Malba zobrazuje zábavy dvorské společnosti v době dynastie Chan (206 př.n.l.-220 n.l), v paláci položeném v zahradě. Palác je zachycen z mírného nadhledu. Na pozadí jsou detailně zobrazeny průhledy do vnitřních místností domu. Kolem ústřední scény se rozvíjejí drobná témata: ženy zalévají květiny, žehlí pruhy látek, vyšívají, líčí se, tančí, odpočívají u četby, hrají na hudební nástroje. Na rozdíl od svitku Klid a mír na řece, který představuje mužský svět obchodu, podnikání a cest, tento vyjadřuje poklidnou a vnějšímu světu uzavřenou atmosféru ženské části domu. Hlavním tématem svitku je příběh portrétu krásky Wang Čao-ťün. Císař nechal namalovat ženy ze svého harému. Ty podplatily malíře, aby je vymaloval krásnější, než ve skutečnosti byly. Jedině Wang Čao-ťün to neudělala. Později, když náčelník ze vzdálené a podle mínění dvora necivilizované země žádal o jednu z císařových konkubín, se císař rozhodl podle předložených obrazů, a dal mu za ženu Wang Čao-ťün. Když ji však přivedli a císař ji uviděl, uvědomil si, že je nejkrásnější ze všech. Svůj slib již ale nemohl změnit. Malba má sice zachycovat příběh z doby Chan, avšak architektura a oděvy odpovídají dynastiím Tchang a Sung. Štíhlé postavy krásek jsou pak typickým ideálem krásy v době dynastie Ming.

institution
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum
subcollection
Asijská sbírka
type
Asie
subject author
Pozdější kopie malby Čchiou Jinga (1494?-1552)
origin
Čína
dimension
Délka: 857 cm, šířka: 38 cm
material
Hedvábí
technique
Malba, Malba na hedvábí
inventory number
18242
Related virtual exhibitions
Říše středu

next subjects