Languages

Grešle

description

Grešle z roku 1694 je jednou z více než šedesáti kusů těchto mincí, které byly podchyceny v dochované části třebovického depotu. Rok 1694 je v tomto zachovaném souboru zastoupen celkem jedenácti kusy grešlí ze slezských mincoven v Břehu a Opolí. Kolem významu písmen M - B na rubní straně grešlí se koncem 19. století odvíjela delší diskuze. Tu ukončil v samotném závěru století F. Friedensburg, který odmítl vysvětlovat písmena jako iniciály mincmistra, ale četl je jako zkratky slov Moneta Bregensis. Právě písmena M - B odlišovala tak trojníkové ražby břežské mincovny od trojníkových ražeb z mincovny v Opolí.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Numismatická podsbírka
type
Mince
subject author
Kryštof Brettschneider
dating
17. století, 1694
document publisher
Leopold I.(1657-1705)
origin
Pardubický kraj, Břeh
dimension
15.89/ 15.80 mm
material
Stříbro
technique
Ražba, Raženo
media type
Digitální zpracování
photo author
L.Wünsch
literature
Friedensburg, č. 731
inventory number
VA/56

next subjects