Languages

Ukřižování

description

Centrálním motivem je ukřižovaný Kristus, vertikální kompozice, na horním konci vertikálního břevna kříže tabulka (titulus) s nápisy v hebrejském, řeckém a latinském znění (pravděpodobně "Ježíš Nazaretský, král židovský"), u paty kříže omdlévající Panna Maria, podpíraná ženou, po Kristově pravici skupina tří mužů, Marie Magdalena a Jan Evangelista taktéž podpírající Pannu Marii, po Kristově levici skupina vojáků, muž v bílém turbanu a setník na koni.

institution
Regionální muzeum v Litomyšli
subcollection
Umělecká sbírka
type
Umělecké sbírky
alternate name
Malba
subject author
Neznámý
dating
17. století
origin
Pardubický kraj, Litomyšlsko(?)
dimension
Výška: 141,3 cm, Šířka: 92 cm, Výška s rámem: 151 cm, Šířka s rámem: 101,5 cm
material
Plátno
technique
Olejomalba, Olej
inventory number
20A-2

next subjects