Languages

Piaristické budovy v Litomyšli

description

Pohled na piaristické budovy v Litomyšli. Vlevo zámecký pivovar v renesanční podobě (z roku 1630), piaristická kolej již s portálem (osazeným roku 1685), malý původní kostel P. Marie a budova škol, fortna, na místě nynějšího musea dřevěné boudy, patrně přistavěné k hradbám. Na volném prostranství několik švédských vojáků pronásleduje občany, vpravo chlapec, kterého drží za ruku anděl a ukazuje mu směrem ke školám. U spodního okraje nápis: "Proxam de manibus Gothico rapit Angelus hosti, Persuadetque Pijs quaerere tuta Scholis. A. 1643. " Obraz zobrazuje legendu: Chlapec Proxa, syn litomyšlského purkmistra, byl pronásledován Švédy a ukryl se ve školách, což bylo považováno za božský zákrok. Proxa se stal později univerzitním profesorem i rektorem Karlovy university. Pochází z majetku piaristické koleje v Litomyšli.

institution
Regionální muzeum v Litomyšli
subcollection
Umělecká sbírka
type
Umělecké sbírky
alternate name
Malba
subject author
Neznámý
dating
17. století, Po 1685
origin
Pardubický kraj, Litomyšl, piaristická kolej
dimension
Výška: 78 cm, Šířka: 129 cm, Výška s rámem: 99 cm, Šířka s rámem: 150 cm
material
Plátno
technique
Olejomalba, Olej
inventory number
20A-5

next subjects