Languages

Votivní obraz Litomyšle

description

Pohled na hořící Litomyšl dne 31. 8. 1735 od jihozápadu, v oblacích Panna Maria se sv. Floriánem a Michaelem, dole kolem nápisové desky klečí donátorova rodina. P. Marie, právě korunovaná dvěma anděly, je oblečena v bílých šatech, v pase s oranžovou stuhu, na ramenou modrý plášť s červeným rubem. V levé ruce drží 4 a v pravé 3 šípy. Vedle Marie jsou na oblaku klečící sv. Florián (po její pravici) a sv. Michael (po její levici). Florián v levé ruce drží kopí, pravicí vylévá z vědra vodu a hasí požár, Michael má v levé ruce meč. Město v plamenech je zobrazeno od jihozápadu, požárem je zachváceno především dolní náměstí s Českou branou. Dole vlevo klečí muži v parukách, vpravo ženy a mezi nimi se nachází deska s nápisem:"W posledni srpna, (nadepsáno: den) kdiž ohen wissel,// Skrze Marýi nass hlas buch wislissel. // Na podiekowani Matcze milosti// Že nas hagila přzed ohnie prutkostj,// ten Obraz dalý sme wimalowatj. // Mý wdiecžne ditky nasse mile Matj. " pod nápisem:"Leta Panie A:1735. " Obraz byl namalován po požáru jako poděkování P. Marii, že byly uchráněny piaristické stavby (na obraze ale vidíme hořet jednu věž kostela). Domy na náměstí neodpovídají skutečnosti. Na tehdejší radnici (dnes knihovně) malá vížka, na věži děkanského kostela kruh (hodiny?). Pochází z majetku piaristické koleje v Litomyšli.

institution
Regionální muzeum v Litomyšli
subcollection
Umělecká sbírka
type
Umělecké sbírky
alternate name
Malba
subject author
Neznámý
dating
18. století, Po 1735
origin
Pardubický kraj, Litomyšl, piaristická kolej
dimension
Výška: 157 cm, Šířka: 112 cm, Výška s rámem: 171 cm, Šířka s rámem: 124,5 cm
material
Plátno
technique
Olejomalba, Olej
inventory number
20A-9

next subjects