Languages

Anthozoa

description

Protáhle kulovitá kolonie s dobře patrnými schránkami jednotlivých zooidů.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Paleontologická podsbírka
type
Paleontologické sbírky
alternate name
Korálnatec
period/culture
Mesozoikum - jura (tithon), štramberský vápenec
origin
Moravskoslezský kraj, Štramberk
dimension
Rozměry trsu: 82 x 59 x 55 mm
material
Vápenec, Organodetritický vápenec
original owner
Milan Socha, 1973
inventory number
3196

similar subjects