Languages

Fragment nádoby

description

Zrekonstruovaná polovina keramické nádoby (a několik dalších zlomků z téže nádoby), pod okrajem zdobena třínasobnou vývalkovou šroubovicí a jednoduchou širokou vlnicí

institution
Severočeské muzeum v Liberci
subcollection
Archeologie
type
Archeologické sbírky
subject author
Výzkum PhDr. J. Kaván 1962
dating
Středověk, Doba hradištní - konec 9. až 10. stol. n. l.
origin
Středočeský kraj, Hradec nad Jizerou
dimension
Výška: 125 mm, průměr: 123 mm
material
Keramika
technique
Nedokonalý výpal
photo author
Milada Dománková
inventory number
P08609

similar subjects