Languages

Madona

description

Archaicky pojatá postava sedící Madony s jablkem v pravé ruce, šat řasem do hustých drobných vertikálních záhybů, červený plášť se zlatými hvězdami v klíně mísovitě řasen. Archaicky stuhlou tvář lemují ornamentálně pojednané vlasy, zdobené torzovou korunou. Madona je posazena na archaicky pojednaném sedátku.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Podsbírka výtvarného umění
type
Sochařství
subject author
Abruzzský sochař
dating
15. století, Počátek 15. století
origin
Bez určení
dimension
V. 112 cm
material
Dřevo, Lipové dřevo
technique
Dřevořezba, Dřevořezba polychromovaná
original owner
Dar hraběte Wilczka
photo author
Bc. Luděk Wünsch
inventory number
U 178 B

similar subjects