Languages

Sv. Jan

description

Plochý reliéf světce ze dvou třetin, sv. Jan ze skupiny Ukřižování. Mladý světec je oděn do hněděčerveného šatu s podšívkou. Živě polychromovaná tvář s bolestným výrazem je lemována hnědými ornamentálně do pramenů uspořádanými vlasy. Šat raktován do hustých ostrých záhybů.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Podsbírka výtvarného umění
type
Sochařství
dating
16. století, Kolem roku 1520
period/culture
Dunajská škola
origin
Bez určení
dimension
V. 79 cm
material
Dřevo, Lipové dřevo s polychromií
technique
Dřevořezba, Polychromovaná dřevořezba
original owner
Dar hraběte Wilczka
photo author
Bc. Luděk Wünsch
inventory number
U203B

similar subjects