Languages

PhDr.Viktor Ficek

description

PhDr.Viktor Ficek, nositel Zlaté plakety Fr.Palackého. Předávání plakety na Akademii v Praze dr.Jar.Purešem u příležitosti 80.narozenin. Akademik Jar.Purš, PhDr.Josef Vytiska, ředitel Slezského ústavu Československé akademie věd v Opavě, JUDr.Miroslav Kocích a PhDr.Viktor Ficek Digitalizace tohoto sbírkového materiálu byla podpořena projekty Studentského grantového systému č. SGS/3.3/2010 a SGS/5/2011 (řešitel Mgr. David Váhala) realizovanými na Slezské univerzitě v Opavě.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Sbírka Slezského ústavu
type
Fotografie
dating
20. století, 1982
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
17x12
material
Papír, Fotopapír
technique
Fotografický proces, Černobílá fotografie
original owner
Slezský studijní ústav v Opavě, fotoarchiv
photo author
David Váhala
inventory number
SÚ 217

next subjects