Languages

Dr. Karel Černohorský

description

Dr. Karel Černohorský ředitel Slezského zemského muzea v letech 1935 -1938 a 1945 -1949. Velkou měrou se zaloužil o personální stabilizaci, obnovení sbírkového fondu a prostorové zabezpečení muzea v poválečném období. Digitalizace tohoto sbírkového materiálu byla podpořena projekty Studentského grantového systému č. SGS/3.3/2010 a SGS/5/2011 (řešitel Mgr. David Váhala) realizovanými na Slezské univerzitě v Opavě.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Sbírka Slezského ústavu
type
Fotografie
dating
20. století, 1984
origin
Moravskoslezský kraj, Opava
dimension
16,3x23
material
Papír, Fotopapír
technique
Fotografický proces, Černobílá fotografie
original owner
Slezské zemské muzeum v Opavě, fotopracoviště
photo author
David Váhala
inventory number
SÚ 251

next subjects