Languages

PhDr. Ladislav Pallas CSc.

description

PhDr.Ladislav Pallas CSc., vědecký pracovník Slezského ústavu Československé akademie věd v Opavě. Digitalizace tohoto sbírkového materiálu byla podpořena projekty Studentského grantového systému č. SGS/3.3/2010 a SGS/5/2011 (řešitel Mgr. David Váhala) realizovanými na Slezské univerzitě v Opavě.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Sbírka Slezského ústavu
type
Fotografie
dating
20. století, 1984
origin
Moravskoslezský kraj, Opava
dimension
5,5x8
material
Papír, Fotopapír
technique
Fotografický proces, Černobílá fotografie
original owner
Fotografia, lidové družstvo Opava
photo author
David Váhala
inventory number
SÚ 247

similar subjects