Languages

Program přednášek Spolku SČSP v listopadu 1951

description

Program přednášek spolku SČSP v listopadu 1951 (měsíc československo-sovětského přátelství), pořádaných Slezským studijním ústavem v Opavě. Digitalizace tohoto sbírkového materiálu byla podpořena projekty Studentského grantového systému č. SGS/3.3/2010 a SGS/5/2011 (řešitel Mgr. David Váhala) realizovanými na Slezské univerzitě v Opavě.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Sbírka Slezského ústavu
type
Archiválie
dating
20. století, 1951
origin
Moravskoslezský kraj, Opava
dimension
13x18
material
Papír, Fotopapír
technique
Fotografický proces, Černobílá fotografie
original owner
Slezský studijní ústav v Opavě, fotopracoviště
photo author
David Váhala
inventory number
SÚ 261

next subjects