Languages

Eclectus roratus (Muller, 1776), samec a samice

description

Dermoplastický preparát dvou jedinců, samec a samice na společném soklu.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Zoologická podsbírka
type
Zoologické sbírky
alternate name
Papoušek různobarvý, pár
subject author
Preparoval Vilém Borůvka
dating
21. století, 2003
origin
Bez určení
material
Dermoplastický preparát
technique
Preparace
original owner
Pro SZM zajistil Vilém Borůvka, chov Karel Šimon, úhyn v chovu
photo author
Luděk Wünsch
inventory number
A 4292 na společném soklu s A 4293

similar subjects