Languages

Trebišov a Salanc

description

Barev. 38 x 50 cm, na listu 47 x 62 cm Měřítko 1:75 000 Sansonovo-Flamsteedovo zobrazení (021°21´09" v.d.--021°52´35" v.d./048°44´29" s.š.--048°31´23" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
4567
subject author
Československo;Rakousko-Uhersko
date of issue
1919
document publisher
Kartografické odd. při Min. Nár. Obrany
language
Čeština
origin
Hlavní město Praha, [Praha]
material
Papír
original owner
Razítko: Státní sbírka mapová Republiky československé.
inventory number
001847239

similar subjects