Languages

Bergen Umland

description

Barev. 50 x 39 cm na listu 66 x 51 cm Měřítko 1:25 000 (005°17´49" v.d.--005°29´34" v.d./060°34´17" s.š.--060°27´30" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Norsko
date of issue
1934
document publisher
Norges geografiske Opmaling
language
Norština
origin
Norsko, [Oslo]
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1589161

similar subjects