Languages

Bergen Umland

description

Barev. 50 x 39 cm na listu 66 x 51 cm Měřítko 1:25 000 (005°17´49" v.d.--005°29´34" v.d./060°34´17" s.š.--060°27´30" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
language
Norština
origin
[Oslo]
material
Papír
subject author
Norsko
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
date of issue
1934
publisher
Norges geografiske Opmaling
inventory number
1589161

Bergen Umland

Bergen Umland
institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
language
Norština
origin
[Oslo]
material
Papír
subject author
Norsko
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
date of issue
1934
publisher
Norges geografiske Opmaling
inventory number
1589161
licensing
Uveďte autora- Neužívejte komerčně

similar subjects