Languages

Oplakávání Krista ze Zvíkova

description

Pozdně středověký reliéf Oplakávání Krista je na kamenné oltářní menze zvíkovské hradní kaple sv. Václava umístěn v novodobé dřevěné skříni od konce 19. století. V inventáři kaple je na tomto místě k roku 1683 uveden oltář s bílou řezbou a čtyřmi křídly. Pokud tedy opravdu šlo o zvíkovský reliéf, jeho uchovávání se nadále muselo přizpůsobovat stavební situaci. Mezi lety 1783–1812, kdy byla kaple bez střechy, sdílel zřejmě osud se starým obrazem sv. Václava, který byl patrně i s dalším vybavením umístěn v kostele sv. Mikuláše v Podhradí. Krátce před zbořením podhradské svatyně roku 1833 byly části jejího vybavení přeneseny do hradní kaple. S reliéfem Oplakávání máme nepochybně spojenu zprávu o jeho umístění na hlavním oltáři v hradní kapli mezi lety 1888–1897. Ze zasvěcení kaple a osudů jejího vybavení vyplývá, že se reliéf do hradní kaple dostal až po restauraci hradu provedené na konci 80. let 19. století Schwarzenbergy, kteří sídlili na nedalekém Orlíku. Vzhledem k doloženému systematickému sběru a nákupu uměleckých děl tohoto šlechtického rodu lze hledat původ reliéfu v jejich sídlech a patronátních kostelech kdekoliv na jejich panství. Stručné pramenné informace nám v určení starší lokalizace oltáře nedávají jistotu. Reliéf Oplakávání ze Zvíkova představuje z hlediska uspořádání variantu Oplakávání ze Žebráku s redukovaným počtem postav. Kompozice je vodorovně rozdělena na dvě části, ve spodní polovině spočívá tělo Ježíše Krista, před kterým vpravo pokleká sv. Máří Magdalena. Nahé, téměř pravoúhle v pase zalomené tělo Spasitele kryje pouze bederní rouška a celé spočívá na rouchu Panny Marie a sv. Máří Magdaleny. Trup s bezvládně visícími pažemi je opřen o Mariin klín, Kristova zalomená hlava leží na pravém koleně Matky, kde ji pravou rukou přidržuje sv. Jan Evangelista. Sv. Máří Magdalena je oblečená v módní šat s prostřihávanými rukávy a zdobený čepec. Šest postav v horní části výjevu je rozděleno na dvě skupiny. Vlevo se za Kristovou hlavou nalézá Panna Maria, sv. Jan Evangelista a mezi nimi Nikodém s plnovousem. V pravé části za sv. Máří Magdalenou pak další dvě Marie a sv. Josef Arimatijský stojící téměř na svislé ose reliéfu. Zachované zbytky původní polychromie dokládají, že byl reliéf koncipován a opatřen barvou inkarnátu tělových partií, která je parciálně přítomná především na Ježíšově těle, nebo cihlově červenou barvou na rukávech sv. Máří Magdaleny. Reliéf Oplakávání ze Zvíkova je projevem expresivní podoby pozdně gotického řezbářství, zejména pak tvorby ve vídeňském Podunají a jeho vznik je všeobecně kladen do prvního desetiletí 16. století v prostředí neznámé dílny působící v jihozápadních Čechách. Podrobné informace v připojeném PDF.

institution
Státní hrad Zvíkov
subcollection
Státní hrad Zvíkov - mobiliární fond
fund
Umělecké sbírky
type
Historické sbírky
subject author
Mistr zvíkovského Oplakávání
dating
1500–1510
origin
Česká republika, jihozápadní Čechy
dimension
výška - 120 cm, šířka - 141 cm, hloubka - 15 cm
material
Dřevo, Dřevo lipové
technique
Polychromie, Reliéfní dřevořezba (lípa) s nepatrnými zbytky původní polychromie
original owner
Zvíkov, v inventáři kaple je roku 1683 uveden oltář s bílou řezbou a čtyřmi křídly.
inventory number
ZV00128
next subject

similar subjects