Languages

Oplakávání Krista ze Zvíkova

description

Pozdně středověký reliéf Oplakávání Krista je na kamenné oltářní menze zvíkovské hradní kaple sv. Václava umístěn v novodobé dřevěné skříni od konce 19. století. Ze zasvěcení kaple a osudů jejího vybavení vyplývá, že se reliéf do hradní kaple dostal až po restauraci hradu provedené na konci 80. let 19. století Schwarzenbergy, kteří sídlili na nedalekém Orlíku. Vzhledem k doloženému systematickému sběru a nákupu uměleckých děl tohoto šlechtického rodu lze hledat původ reliéfu v jejich sídlech a patronátních kostelech kdekoliv na jejich panství. Reliéf Oplakávání ze Zvíkova představuje z hlediska uspořádání variantu Oplakávání ze Žebráku s redukovaným počtem postav. Zachované zbytky původní polychromie dokládají, že byl reliéf koncipován a opatřen barvou inkarnátu tělových partií, která je parciálně přítomná především na Ježíšově těle, nebo cihlově červenou barvou na rukávech sv. Máří Magdaleny. Reliéf Oplakávání ze Zvíkova se hlásí k expresivnímu pozdně gotickému řezbářství vídeňského Podunají a jeho vznik je všeobecně kladen do prvního desetiletí 16. století v prostředí neznámé dílny působící v jihozápadních Čechách. Podrobné informace v připojeném PDF.

institution
Státní hrad Zvíkov
subcollection
Mobiliární fond Zvíkov
type
Sochařství
subject author
Mistr zvíkovského Oplakávání
dating
16. století, 1500–1510
origin
Evropa, jihozápadní Čechy
dimension
výška 120 cm, šířka 141 cm, hloubka 15 cm
material
Dřevo, lipové
technique
Dřevořezba, polychromie
original owner
Zvíkov, v inventáři kaple je roku 1683 uveden oltář s bílou řezbou a čtyřmi křídly.
literature
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventory number
ZV00128
next subject

similar subjects