Languages

Jídelní souprava pohřebního bratrstva

description

Soubor jídelního náčiní byl vyroben roku 1814 několika pražskými stříbrníky pro Pražské pohřební bratrstvo a sloužil při jejich výročních hostinách.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Kovy
subject author
A. Neuberth, K. Skřemenec, J. Wyskočil a mistr IN
dating
19. století
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
Dřevěná kazeta: 120 x 384 x 270 mm
material
Stříbro, Stříbro, ocel, dřevo
technique
Lití, tepání, rytí
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
note
záznam importován ze souboru zidovske_muzeum_v_praze.csv dne 17.4.2012
inventory number
046.098

similar subjects