Languages

Portrét Pavly Mautnerové (1919)

description

Jeden z nejosobitějších představitelů českého umění druhé poloviny 20. století. Obraz náleží do skupiny Piesenových figurativních prací, od nichž se ovšem autor postupně odklání, aby na konci 50. let dospěl k nepředmětné, strukturální malbě, která se stala synonymem jeho svébytného malířského projevu. V roce 1965 odešel Piesen do Izraele, kde žil a tvořil až do své smrti v roce 1977 v umělecké kolonii Ein Hod.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka vizuálního umění
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Robert Piesen (1921-1977)
dating
20. století
origin
Bez určení
dimension
530 x 425 mm
material
Plátno
technique
Olejomalba
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
note
záznam importován ze souboru zidovske_muzeum_v_praze.csv dne 17.4.2012
inventory number
175.894

similar subjects