Languages

Listina královny Kunhuty

description

Kunhuta, královna česká, daruje na žádost svého manžela Přemysla Otakara II. patronátní právo ke kostelu v Budči vyšehradské kapitule. Pergamenová listina s pečetí vydavatelky přivěšenou na hedvábných nitích.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka pergamenových listin - A, B
type
Archiválie
dating
13. století, 15.7.1262
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Pergamen
technique
Rukopis
inventory number
ANM, Sbírka pergamenů A25, Praha 15. 7. 1262
previous subject next subject

similar subjects