Languages

Sekerka

description

Plochá měděná sekera s obloukovitým ostřím a zeslabeným týlem nalezená na úpatí kopce Kozinec v katastru obce Lháň u Jičína. Pochází z doby starší - baalberské fáze kultury nálevkovitých pohárů.

institution
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
subcollection
Archeologie
type
Archeologické sbírky
dating
Kultura nálevkovitých pohárů, 4. tisíciletí př. n. l.
period/culture
Kultura nálevkovitých pohárů, starší fáze
origin
Královéhradecký kraj, Lháň u Jičína
dimension
155 mm
material
Měď
technique
Nezařazeno
copyright
RMaG v Jičíně
inventory number
A 330

next subjects