Languages

Pohárek

description

Pohárek ze souboru  keramických nádob - depotu nalezeného v Podhradí u Jičína, u paty hradního kopce. Nádoba je vyráběná v ruce z hnědé hlíny, povrch je hlazený, nezdobený. Chybějící části jsou doplňované. Nález pochází z pozdní doby kamenné, náleží kultuře nálevkovitých pohárů, starší baalbecké fázi.

institution
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
subcollection
Archeologie
type
Archeologické sbírky
dating
Kultura nálevkovitých pohárů, 4. tisíciletí př. n. l.
period/culture
Kultura nálevkovitých pohárů, starší fáze
origin
Královéhradecký kraj, Podhradí u Jičína
dimension
v = 170 mm
material
Keramika
technique
Nezařazeno
copyright
RMaG v Jičíně
inventory number
A 422

next subjects