Languages

Archäologische Karte von Liv-, Est- u. Kurland

description

Barev. 1 list 45 x 45 cm na 50 x 50 cm, složeno na 25 x 17 cm v papírových deskách 26 x 17 cm Měřítko 1:1 000 000 (020°15´17" v.d.--029°10´00" v.d./059°58´24" s.š.--053°38´16" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Sitzka, J.
dating
Pravěk - svět, 10000 př. Kr.-1896 po. Kr.
date of issue
1896
document publisher
Jurjew (Dorpat)
language
Němčina
origin
Německo, [Deutschland]
material
Papír
original owner
Razítko Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen
inventory number
001776885

next subjects