Languages

Das neue Deutsche Reich

description

Barev. 27 x 43 cm na listu 45 x 46 m Měřítko 1:4 000 000 (000°16´55" z.d.--023°06´16" v.d./056°06´01" s.š.--046°08´17" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
dating
20. století, 1939-1945
date of issue
1939-1945
document publisher
Velhagen & Klafing
language
Němčina
origin
Německo, Bielefeld
material
Papír
original owner
Razítko VBR
inventory number
001677004

similar subjects