Languages

Europa nach dem Weltkriege

description

Barev. 70,5 x 88 cm v deskách 24,5 x 15,5 cm Měřítko 1:7 500 000 (024°52´22" z.d.--060°07´01" v.d./071°33´09" s.š.--029°09´07" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Europa nach dem Weltkrieg
date of issue
1918-1939
document publisher
Carl Flemming und C. T. Wiskott Aktiengesellschaft für Verlag und Kunstdruck
language
Němčina
origin
Německo, Berlin
material
Papír
inventory number
001266850

similar subjects