Languages

[Ísland 1:100 000]

description

Barev. listy 58 x 54 cm Měřítko 1:100 000 (025°16´06" z.d.--012°51´14" z.d./066°41´16" s.š.--063°06´16" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Dánsko
date of issue
1921-1923
document publisher
Generalstabens topografiske afdeling
language
Islandština
origin
Dánsko, Köbenhavn
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1588899

similar subjects