Languages

Danmark 1:200 000

description

Barev. listy 45 x 76 cm Měřítko 1:200 000 (007°17´41" v.d.--013°13´39" v.d./057°52´47" s.š.--054°23´36" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Geodaetisk institut (Dánsko)
date of issue
1932
document publisher
Geodaetisk institut
language
Dánština
origin
Dánsko, Köbenhavn
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1589072

similar subjects