Languages

Uppdráttur Íslands

description

Barev. 48 x 70 na listu 61 x 81 cm Měřítko 1:250 000 (025°23´21" z.d.--020°43´52" z.d./065°37´35" s.š.--064°11´48" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
date of issue
1934
document publisher
Geodetic institute
language
Islandština
origin
Dánsko, Copenhagen
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1589094

similar subjects