Languages

Übrige Länder der ehemaligen Österreich-Ung. Monarchie

description

Barev. 28 x 38 cm na listu 33 x 44 cm Měřítko 1:900 000 (017°30´20" v.d.--022°02´18" v.d./048°49´04" s.š.--046°36´15" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Eisenbahn- und Verkehrsatlas von Europa. Nr. 70-72
subject author
Koch, Wilhelm
date of issue
1918-1938
document publisher
Arnd
language
Němčina
origin
Německo, Lipsko
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1610262

similar subjects