Languages

Übrige Länder der ehemaligen Österreich-Ung. Monarchie

description

Barev. 28 x 38 cm na listu 33 x 44 cm Měřítko 1:900 000 (021°58´21" v.d.--027°20´41" v.d./048°58´48" s.š.--046°24´27" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Übrige Länder der ehemaligen Österreich-Ung. Monarchie
subject author
Koch, Wilhelm
date of issue
1918-1938
document publisher
Arnd
language
Němčina
origin
Německo, Lipsko
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1610265

similar subjects