Languages

Africa vetus florentibus Romanorum rebus

description

Mědiryt, čb. 26,5 x 34,5 cm na listu 35,5 x 42 cm Měřítko [ca 1:27 429 000]. 4,2 cm = 6000 Stadia olympica. 3,4 cm = 600 Milliaria romana. 3,5 cm = 130 Sch. Aegypti (019°30´42" z.d.--054°34´48" v.d./044°50´25" s.š.--005°36´57" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste
subject author
Schlieben
dating
Helénistické období, 146 př. Kr.-7. stol. po Kr.
date of issue
1818
document publisher
Gleditsch
language
Němčina
origin
Německo, Leipzig
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1626308

next subjects