Languages

Britannia Antiqua cum Hibernia

description

Mědiryt, čb. 39 x 24 cm na listu 44 x 28,5 cm Měřítko [ca 1:3 618 000]. 4,1 cm = 100 Milliaria Romana (012°07´44" z.d.--004°34´13" v.d./061°03´29" s.š.--049°22´56" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste
subject author
Macpherson, A.
dating
Helénistické období, 1. stol. př. Kr.-5. stol. po Kr.
date of issue
1818-1830
document publisher
Gleditsch
language
Latina
origin
Německo, Leipzig
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1627325

next subjects