Languages

Žitomir

description

Barev. 43 x 48 cm na listu 46 x 51 cm Měřítko 1:300 000 (027°23´54" v.d.--029°20´45" v.d./050°44´42" s.š.--049°32´28" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
P.5.
subject author
Rakousko-Uhersko
date of issue
1875
document publisher
Militärgeographisches Institut
language
Němčina
origin
Rakousko, Vídeň
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová
inventory number
1443100

similar subjects