Languages

Ancient Greece

description

Barev. 68 x 103 cm na listu 80 x 110 cm Měřítko [ca 1:1 750 000 ]. 12, 5 cm = 60 miles (018°59´31" v.d.--027°30´46" v.d./040°29´56" s.š.--034°58´25" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Huth, Carl F.
dating
Kultura slezskoplatěnická, 800 př. Kr. -395 po Kr.
date of issue
1930-1935
document publisher
Denoyer-Geppert
language
Angličtina
origin
USA, Chicago
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1705156

similar subjects