Languages

Busta TGM

description

Památka z pozůstalosti malíře Františka Kupky.

institution
Národní muzeum - Virtuální muzeum
subcollection
Europeana 1914-1918
fund
Předměty denní potřeby
type
Sochařství
alternate name
Památky z pozůstalosti Františka Kupky
dating
20. století
origin
Evropa
material
Kov
technique
Kovolitectví
inventory number
PH003_Soukromá sbírka Bohuslava Peška_016

similar subjects