Languages

Švédský král Karel XI. povyšuje Balthazara Gyldenhofa do stavu svobodných pánů a polepšuje mu erb

description

Znak: popis na fol. 2b - 3a, miniatura na fol. 2b, 123 x 126 mm. Čtvrcený štít se srdečním štítkem, který je rovněž čtvrcen. 1. a 4. v modrém je pět zlatých hvězd 1). 2. a 3. ve zlatě jsou tří modrá vlnitá břevna. Hlavní štít: I. a IV. v modrém dvě kosmé stříbrné řeky a mezi nimi dva 2) hořící zlaté granáty 3). II. a III. ve stříbře jsou dvě hory přirozených barev hořící červeným plamenem. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a dvě korunované 4) turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý korunovaný lev držící v tlapě hořící granát 5). II. pět pavích per přirozené barvy. Přikrývadla jsou zlato - modro - červeno - stříbrná 6). Miniatura je v rámečku tvořeném tenkou zlatou linkou a sestává se z malby erbu bez dalších výtvarných prvků. 1) V miniatuře jsou hvězdy uspořádány 2,1,2. - 2) V miniatuře jsou namalovány granáty tři. Při přípravě popisu znaku pro text listiny pravděpodobně koncipista počítal s tím, že třetí granát bude zakryt srdečním štítkem. - 3) Plameny jsou v miniatuře červené. - 4) Dle zvyklostí švédské heraldiky jde o hodnostní koruny přináležející udělovanému stupni šlechtictví, tj. v tomto případě baronské. Viz miniatura. - 5) V miniatuře je lev obrácený doprava a má červený jazyk, granát je zlatý a plamen červený. - 6) Přikrývadla jsou tvarována do podoby společného pláště splývajícího z obou příleb. Svrchní strana pláště je modrá a spodní červená, třásně pláště jsou zvnějšku zlaté a zevnitř stříbrné. Viz miniatura.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
17. století, 24.12.1687
date of issue
24. prosinec 1687
origin
Švédsko, Stockholm
dimension
Výška: 39,6 cm, Šířka: 26,9 cm
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
(A) 349

similar subjects