Languages

Stavy království Haličsko - vladiměřského a vévodství Osvětimsko - zátorského potvrzují šlechtictví Basilia de Czerkawski herbu Jelita

description

Znak: bez popisu, miniatura v záhlaví listiny, 178 x 144 mm. V červeném štítě jsou zkřížené tři zlaté dřevce. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba. Klenotem je rostoucí kozel s černou zbrojí. Miniatura: Znak stojí na zeleném trávníku uprostřed trofejí. Doprava vyniká zpoza znaku zlatá halapartna, na níž je navlečen růžový prapor se zlatými třásněmi nesoucí zlatý půlměsíc a zlatou devítihrotou hvězdou, dále černá, zlatě kovaná pochva a šavle se zlatým jilcem a košem v podobné pochvě, dvě hnědé žerdě a na trávníku ležící zlatá polnice. Vlevo vyniká zpoza znaku světlemodrý prapor se zlatým hrotem, zlatá dělová hlaveň a šedorůžovofialový buben a bílou membránou. Před znakem stojí na trávníku pyramida z černých dělových koulí.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
19. století, 3.3.1809
date of issue
3. březen 1809
origin
Polsko, Lecpol
dimension
Výška: 72,8 cm, Šířka: 56 cm
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
(A) 535

similar subjects